Mobihel > Informacje prawne
  • Powiększ odstęp między wierszami
  • Powiększ czcionki
  • Zmniejsz czcionki
  • Wydrukuj

INFORMACJA PRAWNA


Na stronach internetowych przedstawiamy ogólne informacje o Spółce HELIOS Domžale, d. d., o związanych z nią spółkach, o jej działalności i wyrobach.

Prosimy o uważne przeczytanie informacji; odnosi się ona do wszystkich, którzy odwiedzają nasze strony internetowe. Używając strony internetowej dev.helios.si użytkownik potwierdza, iż przyjmuje podane w niej warunki i zgadza się z nimi.


Helios TBLUS General Terms and Conditions


Internetowa informacja prawna dev.helios.si


Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacja odnosi się do strony początkowej i wszystkich stron następnych na dev.helios.si. Wszystkie informacje i materiały (pisemne, rysunkowe lub zdjęciowe) pod adresem elektronicznym dev.helios.si są w ustawowo dozwolonych ramach przedmiotem ochrony praw autorskich lub innych form ochrony własności intelektualnej Spółki HELIOS Domžale, d.d. oraz związanych z nią spółek, których treści włączone są w dev.helios.si.

Użytkownik może korzystać z treści na stronie dev.helios.si wyłącznie na swój własny niekomercyjny użytek. Korzystanie z treści na stronie dev.helios.si w jakimkolwiek komercjalnym celu jest niedopuszczalne.

Ograniczenie informacji i materiałów


Wszelkie informacje i materiały (pisemne, rysunkowe lub zdjęciowe) na stronie internetowej dev.helios.si można reprodukować wylącznie w celach niekomercjalnych, przy czym należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń dotyczących praw autorskich lub innych podobnych regulacji.
Informacji i matetriałów umieszczonych na naszych stronach internetowych nie wolno przepisywać, powielać lub w jakikolwiek inny sposób propagować bez jasnego zezwolenia spółki HELIOS Domžale, d. d..
Na każdej reprodukcji lub w przypadku jakiejkolwiek treści z naszych stron internetowych należy umieszczać znak HELIOSU, zgodnie z przepisami całościowego obrazu graficznego – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona dev.helios.si zawiera również informacje osób trzecich oraz powiązania ze stronami internetowymi osób trzecich, jednak Spółka HELIOS Domžale, d.d. nie odpowiada za ich treść. Za wchodzenie na linki i posługiwanie się połączonymi linkami Spółka HELIOS Domžale, d. d. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności.

Spółka HELIOS Domžale, d.d. do niniejszej Informacji Prawnej ma prawo wprowadzać zmiany, a użytkowników zobowiązuje ona w przypadku każdorazowej zmiany, dlatego radzimy, aby w razie posługiwania się naszą stroną sprawdzać zmiany na stronie internetowej dev.helios.si. Korzystanie z naszych stron dowodzi i potwierdza, że użytkownik zna nasze warunki i z nimi się zgadza.

Posługiwanie się stronami inernetowymi dev.helios.si wbrew przytoczonym przepisom jest zazbronione. Użytkownik posługujący się stroną internetową dev.helios.si wbrew naszym przepisom w pełni odpowiada pod względem materialnym i odszkodowawczym.

Ograniczenie odpowiedzialności


Wszystkie informacje i materiały na dev.helios.si są natury informacyjnej. Spółka HELIOS Domžale, d. d. dba o o to, by na stronie dev.helios.si informacje były aktualizowane, przejrzyste i zgodne ze stanem faktycznym, jednak za ich kompletność i dokładność nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. Użytkownicy mogą korzystać z podanych przez nas treści na własną odpowiedzialność. Ani Spółka HELIOS Domžale, d. d., ani którakolwiek inna osoba prawna lub fizyczna, która współpracowała przy tworzeniu strony lub jej rozszerzaniu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkkolwiek szkodę, która mogłaby powstać z dostępu do strony, do stosowania informacji ze strony lub niemożliwości posłużenia się informacjami w niej zawartymi, lub za jakiekolwiek błędy w jej treści.

Spółka HELIOS Domžale d.d. nie odpowiada również za uszkodzenia (łącznie z tymi, które wywołują wirusy) wyposażenia komputerowego, telefonów komórkowych lub jakiejkolwiek innej aplikacji, która umożliwia dostęp do strony internetowej dev.helios.si, w przypadku korzystania użytkownika ze strony i posługiwania się informacjami z tych stron.
Spółka HELIOS Domžale, d. d. nie odpowiada za żadnego rodzaju szkodę, która mogłaby powstać w wyniku użycia lub niemożliwości użycia strony dev.helios.si.

Spółka HELIOS Domžale, d. d. zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony internetowej dev.helios.si bez uprzedzenia - kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób i bez względu na powód - nie przyjmując żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki takich zmian.

Ochrona danych osobistych


Serfowanie po stronie internetowej dev.helios.si zapewnia pełną anonimowość. Nie gromadzimy danych osobistych. Zdarza się, że w związku z niektórymi naszymi wyrobami – z powodu koniecznej korespondencji, rejestracji na stronie, kupna lub wzięcia udziału w badaniach internetowych – że dobrowolnie przekażą Państwo swoje dane osobiste, np. nazwisko czy adres elektroniczny. Spółka HELIOS Domžale, d. d. gwarantuje, że takich danych będzie strzec jako tajnych, zgodnie z dykcją aktualnych przepisów prawnych.