• Powiększ odstęp między wierszami
  • Powiększ czcionki
  • Zmniejsz czcionki
  • Wydrukuj

MOBIHEL 2K utwardzacz 750 W


Zastosowanie:

Jako składnik B do utwardzania MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimera WINTER low VOC temperaturze aplikacji od 5 °C do 18 °C.


Stosunek mieszania 4:1

MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer WINTER low VOC
MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC

2K materiały reagują z wilgocią,dlatego wszystkie naczynia i przybory powinny być absolutnie suche. Wyrobu nie wolno stosować przy wilgoci względnej ponad 80%. 

2 lata