• Powiększ odstęp między wierszami
  • Powiększ czcionki
  • Zmniejsz czcionki
  • Wydrukuj

MOBIHEL HYDRO Base MIX


Zastosowanie:

Przygotowaną MOBIHEL HYDRO Base stosujemy w kombinacji z MOBIHEL 2K HS 2:1 lakierem bezbarwnym low VOC do nawierzchniowego lakierowania samochodów osobowych i innych pojazdów.
Kolor wybieramy za pomocą MOBIHEL programu wagowego lub za pomoca MOBIHEL Color box. Jeżeli nasz komputer połączony jest z wagą, szybko i dokładnie odważymy wybrany kolor. Mieszalnik, w którym mieszamy emalie mieszalne, zapewnia homogeniczną mieszaninę emalii, a to jest warunkiem precyzyjnego koloru. Mieszalny system MOBIHEL HYDRO Base MIX zawiera 63 szt. emalii mieszalnych.

Podłoże:

– blacha zabezpieczona MOBIHEL 2K podkład 3 :1 uniwersalny low VOC lub
– blacha zabezpieczona MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC 

Optymalne warunki aplikacji:

Temperatura powietrza: 20 – 25 °C ; względna wilgotność : 40 – 60 %
Przepływ powietrza w kabinie min. 25.000 m3/h.

Uwaga:

Kolor i ton bazy w znacznym stopniu zależą od sposobu i warunków natrysku. Tak więc ważne jest oddalenie i sposób prowadzenia pistoletu natryskowego, wielkość dyszy, nastawienie parametrów jak przepływ farby, ciśnienie, lepkość robocza itp. Dlatego polecamy, zwłaszcza przy częściowym malowaniu, wcześniej odpowiednio ustawić parametry, aby uchwycić wymagany ton. Przy malowaniu częściowym polecamy technikę malowania do strefy granicznej.


MOBIHEL program wagowy

- 32 MIX-ów barwnych
- 9 MIX-ów aluminium
- 15 MIX-ów z efektem perły
- 6 MIX-ów z efektem pereł brylantowych
- 2 dodatki flop
- 1 3C dodatek

MOBIHEL HYDRO Rozcieńczalnik (ok. 10 %)

MOBIHEL program wagowy

 

Przed lakierowaniem obiektu należy sprawdzić odpowiedniość koloru/odcienia nanosząc go na karton do testowania. 

1,3 mm
2 bar (HVLP)
1 – 2 przejścia = 15 – 20 μm

20 – 30 minut / 20 °C
Czas można skrócić używając wentylatorów lub grzejników IR.

wszystkie MOBIHEL 2K lakiery bezbarwne

UE wartość graniczna VOC dla tego typu produktów (kategorija II B (d)) w postaci gotowej do aplikacji wynosi 420 g/l.
VOC gotowego do użycia wyrobu wynosi 410 g/l.

2 lata w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, 6 miesięcy w opakowaniu na mieszalniku.