• Powiększ odstęp między wierszami
  • Powiększ czcionki
  • Zmniejsz czcionki
  • Wydrukuj

MOBIHEL 2K HS 2:1 lakier bezbarwny low VOC


Zastosowanie:

Do naprawy samochodów osobowych, nawierzchniowego lakierowania karoserii samochodów, ciężarówek jak też innych przedmiotów metalowych. Wyróżnia się wysoką elastycznością, zwiększoną zawartością substancji suchej, znakomitą odpornością mechaniczną i chemiczną, co daje trwałą ochronę lakieru.

Podłoże:

- MOBIHEL Baza
- MOBIHEL HYDRO Base


Stosunek mieszania 2:1

MOBIHEL 2K HS utwardzacz 4100 (do stosowania w temp. 18 – 27 °C) lub

MOBIHEL 2K HS utwardzacz 4300 (do stosowania w temp. 27 – 35 °C) lub

MOBIHEL 2K HS utwardzacz 4350 (do stosowania w temp. 30 – 40 °C) lub

MOBIHEL 2K HS utwardzacz 4500 (do stosowania w temp. 5 – 18 °C)

Mieszanie objetościowe.
Mieszanka zdatna do użycia: 2 h / 20 °C

1,3 –1,5 mm
2 – 4 bar (zależnie od pistoletu)
1,5x = 50 – 60 µm

Pomiędzy poszczególnymi warstwami: 5 minut / 20 °C
Przed suszeniem w piecu: 15 minut / 20 °C

20 °C = 16 h
60 °C = 30 minut (temperatura obiektu)

10 – 15 min przy krótkich falach

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80 %.

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategorja II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 420 g/l.
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 418 g/l.

5 lata