Mobihel > Usterki
 • Powiększ odstęp między wierszami
 • Powiększ czcionki
 • Zmniejsz czcionki
 • Wydrukuj

Przyczyny usterek podczas lakierowania i zapobieganie im


W codziennej pracy lakiernika mogą zdarzać się usterki, które nie zawsze muszą być rezultatem złej jakości powłok lakierniczych, lecz często wynikają np. z nieznajomości materiałów i zasad ich poprawnego stosowania, warunków i technik aplikacji. Bardzo ważne jest abyśmy potrafili takie usterki określić, odkryć ich przyczynę i co jest najważniejsze zapobiegać im. Przed Państwem jest podręcznik, który powinien w tym pomóc.Postaraliśmy się jak najbardziej obrazowo przedstawić usterki, z jakimi spotykamy się w praktyce, określić przyczyny, a przede wszystkim udzielić wskazówek, jak im zapobiegać.
Życzymy sukcesu w pracy!

 

Przyczyny usterek podczas kitowania i zapobieganie im

Wysychanie
Przyczyny:
 • dodano za mało utwardzacza
 • znaczna wilgoć w powietrzu, kit źle schnie i zalepia papier
 • materiał wysycha
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do blachy i powtórnie kitować wg wskazówek
Plamy w lakierze nawierzchniowym
Przyczyny:
 • zbyt dużo utwardzacza w szpachlówce PE kit
 • niedokładnie wymieszany utwardzacz ze szpachlówką (PE kit)
   
Zapobieganie:
 • sprawdzanie ilości dodanego utwardzacza
 • dobrze wymieszać
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do blachy i powtórnie kitować wg wskazówek
Otworki
Przyczyny:
 • wadliwe szpachlowanie (obecność powietrza lub za grube warstwy)
 • nie dość suche podłoże
 • zbyt cienka warstwa lakieru
   
Zapobieganie:
 • więcej razy pociągnąć szpachlą w tym samym miejscu, aby wycisnąć powietrze
 • gdy szpachlujemy grubiej, należy nanosić więcej cienkich warstw
 • dobrze wysuszyć materiały wstępne (pod-materiały)
 • pory dobrze oszlifować lub zaszpachlować
 • przed nanoszeniem powłoki kryjącej PE kit zawsze izolować
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do blachy i ponownie kitować wg wskazówek
Ślady szlifowania

  Przyczyny:
  szlifow anie kitu nieodpowiednim (zbyt ostrym) papierem ściernym
  szlifow anie starej powłoki (zbyt ostrym) papierem ściernym

  Zapobieganie:
  użyć papieru ściernego przepisowej granulacji
  wygładzić delikatnym papierem ściernym grube rysy

  Usuwanie usterki:
  oszlifować do blachy i powtórzyć kitowanie

Przyczyny usterek przy lakierowaniu lakierami podkładowymi i zapobieganie im

Tworzenie pęcherzyków
Przyczyny:
 • zbyt krótki czas odpowietrzania pomiędzy warstwami
 • za grube warstwy
 • pozostałości wody ze szlifowania w kątach, narożnikach, w załamaniach i pod listwami ozdobnymi
 • zbyt twarda woda do szlifowania
 • sprzężone powietrze zanieczyszczone
 • zbyt wysoka wilgotność w powietrzu (powyżej 80% przy 2K materiałach)
 • powstawanie kondensatu
   
Zapobieganie:
 • odpowietrzanie po kolejnych warstwach
 • jedna warstwa maks. 80 µm przy HS lakierze podkładowym i maks. 40 µm przy MS lakierze podkładowym
 • jeżeli to możliwe zawsze rozmontować części składowe
 • bardzo starannie wydmuchać
 • pozostałości wody po szlifowaniu starannie wytrzeć, nie dopuszczać do zaschnięcia
 • sprzężone powietrze powinno być czyste i suche
 • unikać powstawania kondensatu, stała temperatura i wilgoć
   
Usuwanie usterki:
 • zeszlifować do blachy i ponownie wg zaleceń lakierować lakierem podkładowym
Ślady szlifowania na lakierze nawierzchniowym
  Przyczyny:
 • szlifowanie podkładu nieodpowiednim papierem ściernym (gruboziarnistym)
 • szlifowanie starej powłoki lakierniczej nieodpowiednim (zbyt grubym) papierem ściernym
 • niewystarczająca izolacja Pe kitów przed nakładaniem emalii nawierzchniowej
 • zbyt słaba lepkość lakieru nawierzchniowego
   
Zapobieganie:
 • zastosowanie papieru do szlifowania o zalecanej granulacji
 • wygładzić grubsze rysy drobnoziarnistym papierem ściernym
 • szpachlowane miejsce dobrze izolować lakierem podkładowym
 • przestrzegać zalecanej lepkość emalii kryjących
   
Usuwanie usterki:
 • zeszlifować do blachy i ponownie wg zaleceń polakierować lakierem podkładowym.
Słaba przyczepność do podłoża
  Przyczyny:
 • nieodpowiednio przygotowane podłoże - ślady tłuszczu, odcisków palców, pył
 • zastosowanie materiałów, które nie są odpowiednie do poszczególnych typów blach
 • rozcieńczanie materiałów nieodpowiednim rozcieńczalnikiem
   
Zapobieganie:
 • przed lakierowaniem dokładnie oczyścić powierzchnie
 • zawsze sprawdzać, które materiały można nakładać na określone typy blachy
 • stosować zalecane rozcieńczalniki
   
Usuwanie usterki:
 • zeszlifować do blachy i wg zaleceń ponownie polakierować lakierem podkładowym
 • właściwie dobierać do danego podłoża 2K lakier podkładowy
Nadtapianie podłoża
  Przyczyny:
 • niewysuszona, nieutwardzona stara warstwa lakieru
 • zbyt gruba warstwa starego lakieru
   
Zapobieganie:
 • przestrzeganie zalecanego czasu suszenia
 • stosować się do zalecanej grubości nanoszonych warstw
   
Usuwanie usterki:
 • zeszlifować do blachy i wg zaleceń ponownie polakierować lakierem podkładowym

Przyczyny usterek podczas dwu- i trójwarstwowego lakierowania i zapobieganie im

Tworzenie chmurek
  Przyczyny:
 • nieodpowiednia technika nakładania (dysza, ciśnienie)
 • za krótki czas odpowietrzania
 • baza przed użyciem za mało wymieszana
 • stosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika
 • lakierowana powierzchnia nie ma odpowiedniej temperatury (za ciepła, za chłodna)
   
Zapobieganie:
 • zastosowanie zalecanych technik nakładania
 • stosowanie zalecanego rozcieńczalnika
 • zapewnić odpowiednią temperaturę pomieszczenia i lakierowanej powierzchni (18 - 20ºC) oraz maks. wilgoci (40 - 60%)
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do lakieru podkładowego i ponownie przelakierować Bazę wg zaleceń
Odchylenia w kolorach/odcieniach
  Przyczyny:
 • nieprzestrzeganie zalecanych warunków nakładania lakierów nawierzchniowych (dysza, ciśnienie, oddalenie pistoletu)
 • nieprawidłowa technika natrysku: zbyt mokra, zbyt sucha, słabo kryjąca
 • powierzchnia uszkodzona pod wpływem czynników atmosferycznych lub zastosowania nieodpowiednich środków do czyszczenia
 • różnice przy lakierowaniu seryjnym
 • przed lakierowaniem Baza źle wymieszana
   
Zapobieganie:
 • przestrzeganie zalecanych warunków nakładania
 • lakierowanie „na przejścia”
 • tonowanie przy częściowym lakierowaniu
 • przed użyciem Bazę dobrze wymieszać
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do lakieru wstępnego i ponownie polakierować Bazę wg zaleceń.
Kratery
  Przyczyny:
 • pozostałości wosku, tłuszczu, silikonu
 • sprzężone powietrze zanieczyszczone pozostałością kondensatu lub olejów
 • stosowanie silikonowych środków do polerowania lub sprayów
 • niedokładnie oczyszczona powierzchnia przed lakierowaniem
   
Zapobieganie:
 • powierzchnię przed lakierowaniem dokładnie oczyścić Antysilikonowym środkiem do czyszczenia low VOC MOBIHEL lub MOBIHEL HYDRO Środkiem do czyszczenia
 • regularna konserwacja filtrów filtrujących olej i wodę
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do lakieru podkładowego i ponownie polakierować wg zaleceń lakierem kryjącym
Spływanie
  Przyczyny:
 • niewłaściwa lepkość HYDRO Bazy
 • niewłaściwa grubość warstwy HYDRO Bazy
 • niewłaściwy pistolet natryskowy - (dysza, ciśnienie)
 • zbyt zimny materiał, podłoże lub temperatura w pomieszczeniu
 • używanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika
   
Zapobieganie:
 • stosować się do technicznych instrukcji użytkowania
 • używanie odpowiedniego pistoletu natryskowego
 • ogrzanie obiektu i lakieru do temperatury pokojowej ok. +20°C
 • zastosowanie zalecanego rozcieńczalnika
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować papierem ściernym do lakieru podkładowego i powtórzyć lakierowanie Bazą wg przepisów.
Matowienie (obniżenie połysku)
  Przyczyny:
 • zbyt grubo nanoszone warstwy MOBIHEL 2K HS 2:1 lakieru bezbarwnego low VOC (wiecej niż dwie warstwy)
 • zbyt duża wilgoć w powietrzu
 • nadtapianie podłoża
 • błąd w utwardzaczu - utwardzacz reagował z wilgotnym powietrzem
 • wilgoć w komprymowanym powietrzu
   
Zapobieganie:
 • stosować się do instrukcji technicznych dotyczącej nakładania lakieru
 • po użyciu starannie zamknąć pojemnik z utwardzaczem
 • zapewnić dostateczny przepływ świeżego powietrza (przy suszeniu)
 • przestrzeganie zalecanego czasu suszenia
 • zastosowanie zalecanego utwardzacza
   
Usuwanie usterki:
 • oszlifować do lakieru podkładowego i powtórnie polakierować MOBIHEL 2K HS 2:1 lakierem bezbarwnym low VOC wg zaleceń
 • sprawdzić jakość utwardzacza - powinien być bezbarwny, klarowny, równomiernie płynny i bez pływających w nim jakichkolwiek cząsteczek.